Abásfalva – a falu megközelítése

 

Abásfalva (románul Aldea, németül Abtsdorf) Hargita megyében, Székelyudvarhelytől 11 km-re délkeletre a Nagy-Homoród völgyében található. 1913 előtt Homoródabásfalva volt a neve. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Homoródi járásához tartozott. Többségében unitárius székelyek lakta falu volt. Unitárius temploma 1879-ben épült. Juhtenyésztéssel, mészégetéssel, illetve ezek kereskedésével foglalkoztak.

Nagyjából ennyit ír, igen szűkszavúan, a faluról a Wikipédia. Nyilvánvaló, hogy a hely embere ennél sokkal több adattal tud majd szolgálni.

A kutatások zajlanak, az abásfalvi kapcsolatok kiépítése a továbbiakban is folytatódik.

Azt tudjuk, hogy a 2009-2010-es években a lövétei Mihály János történész, a székelyudvarhelyi Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa, Jánosfalvi Sándor István nyomában haladva végigjárta gyalogosan a két Homoród mentét. Értékes útirajzot készített, amely újságban, majd kötet formájában is napvilágot látott.

A faluról monografikus jellegű leírás is készült. Bőven lesz, amiből táplálkozni.

László Gyula emlékezete

László Gyula régész, egyetemi tanár

Családi gyökereinél fogva, ide kötődik a sokoldalú egyetemi tanár, művészettörténész, régész és képzőművész, a kettős honfoglalás időtálló elméletének kidolgozója, László Gyula (1910-1998) professzor, amely tény büszkeséggel töltheti el az abásfalviakat.

Ezt a filmet a Duna Televízió készítette.

Családi gyökereinél fogva, ide kötődik a sokoldalú egyetemi tanár, művészettörténész, régész és képzőművész, a kettős honfoglalás időtálló elméletének kidolgozója, László Gyula (1910-1998) professzor, amely tény büszkeséggel töltheti el az abásfalviakat.

Ma ugyan igen kevesen élnek a faluban, de jelentős az elszármazottak száma. A helyben élők többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak, néhányan külföldön vállalnak munkát, illetőleg a közeli településekre, főleg Székelyudvarhelyre ingáznak.

Abásfalvi cigányzenekar

A jánosfalvi falunapon 2016-ban – a cigányzenekar egyik felállása – Fotó: Simó Márton

Fontos megjegyezni, hogy manapság a falu hírnevét az Abásfalvi cigányzenekar öregbíti – pontosabban annak többféle felállása -, akik kilépve a szociálisan hátrányos helyzetből – az ősöktől hozott anyagból – képesek a folyamatos értékátadásra, hétről-hétre a hagyományos székelyföldi népzene legkülönbözőbb rétegeinek művelésével örvendeztetik meg az udvarhelyszékieket és a távolabbi vidékeken élő honfitársainkat.

Az Abásfalvi Kalló Zenekarról Szabó Károly kollégánk készítette ezt a kisfilmet.

Idegenforgalmi célra felújított parasztházak

Örvendetes, hogy az egyik közismert nagyvállalkozó, László János mérnök, aki szintén abásfalvi származású, megvásárolt itt néhány hagyományos parasztházat, felújíttatta őket és az idegenforgalom szolgálatába állította. A közeljövőben pedig arra készül, hogy László Gyulának, illetőleg a család többi kiemelkedő tagjának legalább egy emlékszobát készítsen, amellyel szintén bővíthető a falu és a vidék idegenforgalmi kínálata.

László Gyula: Emese fia – Álmos

Kicsi a falu, ám annál értékesebb. Bőven lesz róla írnivalónk a továbbiakban!

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport