Események Bágyban

A régi hagyományokhoz híven idén is megszervezik a Bágyi Várfesztivált. Vasárnap délután 2 órától a Várhegyen zajlanak a programok, majd a tüzeskerék-gurítás következik, aztán este 9 órától a Bágyi csoda című néptánc-előadást tekinthetik meg a helyi kultúrházban, ezt követően pedig reggelig tartó táncmulatság lesz.

Bágyi Bencze Jakab, Homoródszentmárton község megbízott közművelődési program-koordinátora, aki ugyan a Benczék közül való, akik Orbán Balázs szerint a vár kulcsait őrzik, ő azonban mindössze az egyazon közigazgatási egységbe beosztott tizenkét falu kultúrházainak kulcsait tartja a zsebében, elmondta, hogy 1977 óta tartanak fesztiválokat a bágyi várnál. Volt ugyan egy időszak 1985 és 1990 között, amikor a tüzeskerék-gurítást tiltották, de fapados módon azért ezek a rendezvények itt éves rendszerességgel zajlottak. Táncot, előadást, bált akkor is szerveztek.

A bágyi vár kulcsai és más helyben talált régiségek – Orbán Balázs rajza a Székelyföld leírásában

Ez a rendezvény nagyjából egyidős a Homoródszentmártoni Művészteleppel. A község lakói fölöttébb büszkék rá, hiszen öregbíti a település hírnevét, s ilyen alkalmakkor sokan hazalátogatnak az elszármazottak közül is.

Idén vidám jeleneteket, népdalokat tekinthetnek/ hallgatnak meg a Várhegyen – a bágyi csicsek közül ez a nagyobb, a kisebb Dimény-tető – aztán lovasbemutatót láthatnak, illetve gyermek-sátrat is működtetnek a legfiatalabbaknak. Ezt követően kerül sor a tüzes kerekek leeresztésére.

A kultúrházban tartandó előadás, a Bágyi vár csodája nem helyi jellegzetesség, Palócföldről való, de annál nagyobb szeretettel ajánlják az érdeklődőknek, akárcsak a reggelig tartó táncmulatságot is.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport