Üdvözlet az Olvasónak!

Bő két évvel ezelőtt kezdtük a tárgyalásokat a község vezetésével. Az Élő Székelyföld Egyesület, pontosabban az a néhány emberből álló munkacsoport, amely falufüzeteket próbált kiadni Székelyföld különböző településein, azt remélte, hogy ez a sok – 12, illetve, ha Bükkfalvát is külön vesszük, akkor 13 – településből álló közigazgatási egység jó terep lesz, s innen indulva, akár modell-értékű együttműködést kezdeményezhetünk, amely mintaként szolgálhat más vidékeken is.

Homoródszentmártoni utcakép a 20. század elejéről – Fotó: Hereditatum.ro

Főként azért reménykedtünk a helyi erők irányából érkező nyitottságban, mert sok emberi és szakmai kapcsolat köt ehhez a községhez, jó – mondhatni baráti – viszonyt ápolunk több itt szolgáló lelkésszel, pedagógussal és vállalkozóval, itt él Homoródkeményfalván Gyöngyössy János mérnök, történeti-grafikus, aki füzeteink és kiadványaink esztétikai kivitelét igencsak meghatározza a maga összetéveszthetetlen stílusával.

Gyöngyössy János – Fotó: Farkas Antal

Gyöngyössy mérnök urat immár a teljes Kárpát-medencében ismerik, hiszen sok helyszínen megfordult, és igen sokoldalú tevékenységet fejt ki, amely messze meghaladja a könyv- és folyóiratkiadás szintjét, úgyhogy jogos volt az elképzelés, hogy a hely felkarolja ezt a közismert polgárt, aki velünk együtt azt szerette volna, hogy közösen tegyünk a homoródszentmártoniakért, s a világháló, meg a falufüzetek segítségével vigyük az itteni értékek és események hírét, s a magunk erejéhez mérten járuljunk hozzá a vidék fejlődéséhez.

A Székely templomerődök c. kötet kéziratos változata – több kiadásban is napvilágot látott, de mindig rövid idő alatt elfogyott

A csirkék nem bírták ki, de mi folytattuk a munkát

Tulajdonképpen a Keményfalváról készült füzet volt a referencia. Azzal kezdtük 2014-ben a házalást, de valahogy nem fogant meg itt az ötlet.

Homoródkeményfalvi ház – Gyöngyössy János rajza

Arra emlékszünk, hogy 2015 nyarán – egy forró júliusi nap déli óráiban – az akkori polgármesterre várakoztunk, mert előre egyeztettünk egy időpontot. Hiába jelentünk mi meg az adott órában, a község első emberét egyéb tennivalók másfelé szólították…

Mivel mindig igyekszünk összekötni a teendőket, a hasznost a haszontalannal – és fordítva – , éppen csirkéket is szállítottunk volna Homoródalmásra. Továbbnevelésre szánt, tollas növendék-példányok voltak. Hiába parkoltunk árnyékos helyre, a nyolc darab szárnyas jószág végül nem bírta ki az utat, négy elpusztult, négyet pedig kényszervágással tudtunk valahogy levesbe menteni, aztán maradtunk a kárral, s az ígérettel, hogy majd legközelebb…

Bágyiak az oklándi népviseleti találkozón (2015) – Fotó: Simó Márton

Aztán beszélgetéseket folytattunk a keményfalvi közbirtokosság elnökével. Érdekes, hogy amikor a G. Caféban egyezkedtünk Udvarhelyen, hatalmas volt az irányunkban megnyilvánuló empátia – rengeteg pénz és együttműködési készség mutatkozott – , de mihelyt kijöttünk onnan és a konkrétumokat kezdtük érinteni, a kedv lelohadt és elillant.

Nem volt eredménytelen a kitartásunk

A legközelebbi alkalom azonban a homoródszentpáli füzet volt 2015 őszén, amelyet a püspöki vizitáció alkalmából adhattunk ki, de annak létrejöttét nem a politikai község vezetése, hanem néhány helyi vállalkozó, az unitárius gyülekezet és a szentpáli közbirtokosság segítette. Ez egy sikeres és emlékezetes pillanat volt, hiszen létrehozhattunk Gyöngyössy rajzaiból egy kis kiállítást is, amely a faluban maradt, és ugyanakkor kiadtuk Ürmösi József, Homoródszentpál híres és sikeres szövetkezetalapító lelkészének az emlékiratait.

Ennek a szerencsés találkozásnak a végén mertük javasolni, hogy a felújítandó közösségi házhoz készüljön egy olyan tornác, amely őrzi a helyi motívumokat. Az ötlet kivitelezését az akkori lelkész, Tódor Csaba tiszteletes távozása késleltette, hiszen gyakorlatilag egy évig tartott, míg sikerült betöltetni a papi állást.

Reméljük, hogy ez az elképzelés itt hamarosan valósággá válhat…

A honlap célja

Ez egy igen egyszerű kivitelű internetes felület, amely portállá fejleszthető, ha a civilek és az intézmények folyamatosan frissítik és beszámolnak a községben zajló eseményekről.

Az Élő Székelyföld Munkacsoportnak nincsen kapacitása, és nincsenek forrásai sem ahhoz, hogy a tartalomszolgáltatást egymaga végezze. Honlapcsaládunk azonban népszerű és fejlődő médiavállalkozásnak tűnik a világhálón. Bízunk abban, hogy – mindannyiunk hasznára – sikeres fórummá fejleszthetjük ezt a községi szintű kezdeményezést, amelyet beillesztünk a teljes Székelyföldet átfogó programok sorába. Közös akarattal, közös munkával pedig egy olyan eszköz lesz a kezünkben, amely mindannyiunkat szolgálhatja majd.

Próbáljuk ki ezt az összehangolt munkát, mindenki hasznára és épülésére!

Címképen: a homoródszentmártoni unitárius templom –  Farkas Antal felvétele.

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport