IDŐSEK NAPJA – Az Abásfalváért Kulturális Egyesület szervezésében

Október 6-án Homoródszentpálon 15 órától, majd 18 órától Homoródszentmártonban, illetve október 11-én Abásfalván az abásfalvi, homoródkeményfalvi és a kénosi időseket köszöntötte 18 órától kezdődően az Abásfalváért Kulturális Egyesület.

A szentpáli közösség

Az alkalomhoz illő kulturális program megszervezését a Hargita Megye Tanácsa támogatása mellett három közbirtokosság is felkarolta: az Ilona Völgye-, a Homoródszentpáli Radicza- és a Homoródkeményfalvi Fűzes Közbirtokosságok. Továbbá Jakab Attila polgármester is jelentős mértékben támogatta a szentpáli és a szentmártoni esemény megszervezését.

Berecz András és Andorkó Attila

Mindhárom településen fellépett Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, akinek hagyományos dalolása és mesemondása egyedülálló. Erős karakterű, kiemelkedő előadásmódja az egyetemes népi műveltség és annak szellemi öröksége méltó tükrözése. A mindennapi hagyományos paraszti élet helyzeteiből kiragadott és kiválóan megjelenített emberi sorsok pörögtek le szemünk előtt. A bánat és az öröm nemzedékeken át rétegeződő háttér-anyagát zseniális szóbeli leleménnyel átadó művész előadása rendkívüli igényességről, alaposságról, a szavak hangsúlyáig, a szóközök csendjéig átgondolt előadói magatartásról tanúskodott, így a Ha vagyunk – legyünk! című előadás a környék idősei számára a lehető legjobb választás volt. A Nagy Homoród-menti turnéja során a budapesti művész maga is feltöltődhetett mindazzal, amit e vidék jellegzetes arculata és csendje nyújthat az idelátogatónak.

A kénosi templom karzatán

Az abásfalvi fellépést megelőzően rövid körútja során ellátogatott Kénosba, ahol Andorkó Attila unitárius lelkész bemutatta a templom történetét és jellegzetességeit (régi tárgyi emlékek, festett padelők, műemlékorgona, varrottasok, faragott kőszószéktartó), illetve a templomtornyon található napórát.

Keményfalván
Abásfalván

Ezt követően Abásfalva és Homoródkeményfalva hagyományos népi építészetének néhány helyi változatát tekintette meg, elidőzve a helyi templomok nyugalmat sugárzó falai közt, és egy-egy ékes boltíves kapu vagy ablak enyészetnek kitett példája előtt.

Berecz András előadását Szentpálon és Szentmártonban Csata Orsolya: Pletykapadok című, 2016-ban a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont támogatásával készült dokumentumfilm levetítése követte, Abásfalván pedig Sós Ágnes: Szerelempatak című, fesztiválnyertes dokumentumfilmjét nézhették meg az érdeklődők.

A szentmártoni közösség

Mindhárom helységben az időseket szeretetvendégségben is részesítették, ily módon a közösségi együttlét még tartalmasabbá válhatott számukra. Az igényesen összeállított kulturális programmal és a közösséget összekovácsoló örömteli együttlétet biztosító program megszervezésével az egyesületet működtető fiatalok méltóképpen kifejezhették hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

A szerző felvételei

Abásfalváért Kulturális Egyesület/ Lőrincz Ildikó

Vélemény, hozzászólás?